سفر به تایلند - بخش سوم

تورهای دیدنی شهر بانکوک

وقتی میشنویم که بانکوک حدود ۱۲ میلیون نفر جمعیت دارد هرگز تصور نمی شود که در این ازدحام جاهای دیدنی زیادی وجود داشته باشد. ولی تعداد تورهایی که معمولا یکروزه هستند در بانکوک آنقدر زیاد است که انتخاب را سخت میکند. آنهایی را که ما موفق شدیم برویم را خواهم نوشت. یکی از جالبترین آنها٬ تور فلوتینگ مارکت ( بازارچه شناور) بعلاوه فیل سواری و الفنت شو و کروکودیل شو و و یک نمایش سنتی تایلندی در رز گاردن است. این تور از نظر هماهنگی و زمانبندی و کیفیت بهترین توری بود که در تایلند رفتیم. چون همه این قسمتها را در یک روز رفتیم.

تور فلوتینگ مارکت و رز گاردن و الفنت شو

این تور از ساعت شش و نیم صبح شروع شد تور لیدر علت حرکت زود هنگام را ترافیک صبحگاهی در بانکوک ذکر کرد. ظاهرا با شروع ساعت کاری ادارات در ۸ صبح در ترافیک جم٬ گیر میافتادیم. سرو صبحانه در هتل از ساعت ۶ صبح شروع میشد٬ صبحانه را با عجله خوردیم و راس ساعت تور لیدرمان که یک خانم بود بنام "اوویی" در لابی هتل به سراغمان آمد و ما را به محل سوار شدن به خودرو تور راهنمایی کرد تور انروزمان دسته جمعی بود و حدود چهار یا پنج خانواده از هتلهای مختلف سوار یک خودرو ون تویوتا شدیم. و بطرف اولین مقصدمان که فلوتینگ مارکت در شهر دامنون سادوک بود راه افتادیم. 

فلوتینگ مارکت

بعد از حدود یکساعت و طی ۸۰ کیلومتر در جهت غرب بانکوک کنار یک کانال آب پیاده شدیم و سوار قایقهای موتوری باریک و درازی شدیم. هر قایق حدود ۱۰ نفر گنجایش داشت پهنای قایق طوری بود که بیشتر از دو نفر کنار هم نمیتوانستند بنشینند. دو طرف کانال خانه هایی وجود داشت که بعضی از آنها مسکونی و بعضی فروشگاه بودند اما با اطلاعاتی که از اینترنت گرفته بودم میدانستم که هنوز به بازارچه اصلی نرسیده ایم. بعد از یک ربع ساعت قایق٬ به فلوتینگ مارکت رسید و همه پیاده شدیم.

اجاره قایق های پارویی

بعد از پیاده شدن از قایق موتوری تور لیدر مان خانم "اوویی" همه ما را جمع کرد و از لابلای بازاری که کنار کانال آب بود ما را به محلی برد که قایق پارویی اجاره میدادند و گفت که دو ساعت دیگر همین جا جمع شویم. بلیط برای هر نفر ۱۵۰ بات بود و بچه رایگان.                   

فروشگاهی بر روی آب

حدود ۶ نفر در یک قایق نشستیم. دو طرف کانال فروشگاهها و مغازه های زیادی قرار داشتند و بر روی کانال هم قایق های دوره گرد مشغول فروش اجناس خود بودند. این قایقها تقریبا همه چیز داشتند. فروشنده و خریدار هر دو سوار قایق٬ در حال داد و ستد بر روی رودخانه بودند. شکل قایق ها طوری بود که در هنگام گذشتن از کنار یکدیگر بنرمی به هم برخورد کرده و بعد از خرید عبور میکردند.

توجه: اگر به فلوتینگ مارکت رفتید هنگام سوار شدن به قایق٬ مواظب انگشتانتان باشید چون اگر برای حفظ تعادل لبه بیرونی قایق را بگیرید احتمال له شدن آنها با قایق کناری یا روبرویی وجود دارد٬ فقط لبه های داخلی را بگیرید.

ونیز آسیا

چون همه آژانسها توریستها را حدود ۹ صبح به اینجا رسانده بودند روی کانال شلوغ بود. و قایق ها برای عبور از زیر یک پل به کندی پیش میرفتند. بعد از حدود ۱۰۰ متر بخاطر ترافیک شدید قایق ها٬ ترجیح دادیم پیاده شویم و از کنار کانال ادامه مسیر بدهیم. لابلای فروشگاههای کنار آب٬ کمی جلوتر کانال فرعی دیگری نمایان شد. در واقع اینجا کانالهای آب نقش خیابانها را بر عهده داشتند. چنین شبکه ای از فروشگاههای کنار کانالهای آب برای خرید و فروش در داخل خود شهر بانکوک در بخش غربی رودخانه "چائو فرای" هم وجود دارد و بخاطر آن برخی بانکوک را "ونیز آسیا" لقب داده اند.

/ 0 نظر / 72 بازدید